Sejarah Dinding II : Pengaruh Kuasa Asing

Pada bahagian yang lepas, kita telah meninjau sejarah awal daerah Dinding dari kerajaan Konkonagara sehingga Beruas. Untuk bahagian kali ini, kita akan melihat sejauhmana pengaruh kuasa asing terutama kuasa Eropah dalam mempengaruhi perkembangan sejarah daerah ini. 

Dalam sejarah Dinding, terdapat dua kuasa Eropah yang pernah bertapak di sini iaitu Belanda dan British. Perlombongan bijih timah yang pesat berkembang di Hilir Perak pada kurun ke-17 telah menarik minat Belanda untuk memonopoli perdagangan tersebut. Pihak Belanda menerusi Kompeni Hindia Timur Belanda (VOC) telah membina sebuah kota di Pulau Pangkor. Namun kehadiran Belanda di sini tidak disenangi oleh orang Melayu dan mereka telah menyerang serta memusnahkan kota Belanda itu pada tahun 1690. Kota ini telah dibina semula oleh Belanda pada tahun 1743. Sisa tinggalan kota tersebut masih ada sehingga kini di Pangkor.

Pada awal abad ke-18, muncul pula British menerusi Kompeni Hindia Timur Inggeris (EIC) ke Dinding. Maka satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Low telah ditandatangani oleh Sultan Perak  pada tahun 1826. Kesultanan Perak telah bersetuju untuk menyerahkan daerah Dinding ini kepada British bagi tujuan menghapuskan masalah perlanunan di perairan Perak. Sejak itu, Dinding telah diletakkan di bawah pentadbiran Negeri-negeri Selat dan bukannya wilayah negeri Perak.

Kedudukan British di Dinding ini kemudiannya diperkukuhkan lagi menerusi Perjanjian Pangkor 1874. Daerah Dinding ini akhirnya berjaya dikembalikan kepada Kesultanan Perak setelah beberapa kali rayuan dibuat terhadap British. Pada tahun 1934 menerusi "The Dindings Agreement Act", British telah bersetuju untuk menyerahkan kembali Dinding kepada kerajaan Perak. Upacara penyerahan itu dilakukan di hadapan Rumah Rehat Lumut pada 16 Februari 1935 dan disaksikan oleh Sultan Perak ke-30, Sultan Iskandar Shah (1918-1938). Raja Shahriman bin Raja Abdul Hamid telah dilantik sebagai Orang Besar Jajahan yang pertama bagi daerah ini. Sejak itu, Dinding telah berkembang maju dan hari ini dikenali sebagai Manjung pada 1 Januari 1982 oleh Sultan Idris Shah II (1963-1984). 

2 ulasan: